Vývoj software na zakázku

Naší silnou stránkou je vývoj výpočtových systémů vyžadujících hlubší znalosti termomechaniky, termodynamiky, mechaniky tekutin, či fyzikální výpočty obecně. Nabízíme systémovou analýzu problému a aktivní přístup k řešení problému (tzn. nejde jen o prostou algoritmizaci vašeho vlastního postupu).

  • ke všem aplikacím dodáváme zdrojový kód
  • plná integrace do stávajících systémů
  • prostředí Windows / Linux
  • Java, C#, C++, Fortran, Python, Matlab…
  • databáze, webové aplikace