ARDAT Systems

Společnost ARDAT Systems byla založena v roce 2006 a zabývá se návrhem a vývojem pokročilých výpočetních a simulačních systémů zejména pro energetiku. Od roku 2014 rovněž vyrábíme řídicí a měřicí jednotky pro optimalizaci chodu kompresorů, dmychadel a vývěv.

ARCHON

Řídicí systém pro kompresory, dmychadla a vývěvy používá pokročilé prediktivní algoritmy pro úsporu energie a zvyšování spolehlivosti systémů pro výrobu stlačených plynů. Technické informace o řídicím systému pro kompresorové stanice ARCHON naleznete zde.

Systém ARCHON využívají také tito zákazníci:

ARDAT Cloud

ARDAT Cloud je univerzální a plně konfigurovatelné cloudové řešení pro připojení (nejen) našich systémů do sítě. Umožňuje vzdálený dohled a ukládání provozních parametrů strojů a výrobních celků a jejich pozdější analýzu. Systém umožňuje zákazníkům snadno a efektivně implementovat normu ISO 50001.

ARDAT Monitor je modulární systém pro sledování a záznam provozních stavů strojů po RS485/RS232/ProfiNet/ProfiBus (případně jiné sběrnici) a jejich přenos do centrálního cloudového úložiště přes internet, GSM nebo LTE-M. Tento systém využívají mimo jiné zákazníci:

Zákaznická zóna

Pokud jste registrovaný zákazník, můžete přejít do systému evidence požadavků.

keep_it_simple