ARDAT Cloud

ARDAT Cloud je plně konfigurovatelné cloudové řešení pro připojení (nejen) našich systémů do sítě. Registrovaným uživatelům umožňuje vzdálený dohled nad stroji a výrobními celky a jejich pozdější analýzu. Systém umožňuje zákazníkům snadno a efektivně implementovat normu ISO 50001.

Norma ISO 50001 specifikuje požadavky na systém energetického managementu v organizacích. Základním požadavkem normy ISO 50001 je zavést, zdokumentovat a udržovat systém energetického managementu a trvalého zlepšování systému. Norma nespecifikuje, jaké parametry měřit a jak je vyhodnocovat, je však důležité identifikovat a konzistentně měřit klíčové parametry a porovnávat je mezi srovnatelnými technologiemi (s cílem odhalit neefektivní provozy) a dále v daném časovém intervalu (aby bylo možné identifikovat změny v provozu).

ARDAT Cloud přesně takové funkce umožňuje. Všechny naše produkty jsou připravené pro integraci do tohoto systému, ale díky modularitě řešení je možné snadno integrovat i systémy jiných výrobců.