OPPIK: PZT

Ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni vyvíjíme vlastní CFD výpočetní jádro implementující metodu konečných prvků s vyšším řádem přesnosti pro výpočet proudění. Toto jádro bude ideální pro rychlé optimalizační úlohy, stejně tak jako pro přesné a robustní CFD výpočty obtékání turbinových profilů.

Projekt je řešen v rámci programu OP PIK: Partnerství znalostního transferu a podpořen Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.