Směrnice ARDAT

Základní pracovní postup

 1. Pracovní doba je volná. Začátek i konec pracovní doby se zapisuje do souboru dochazka. Po 4 hodinách je zaměstnanec povinen využít 30min. přestávku na odpočinek. Na konci měsíce (resp. začátkem nového měsíce) je nutné měsíční docházku poslat nadřízenému v PDF.
 2. Úkoly se přijímají přes systém ARDAT Helpdesk – přihlašovací jméno je prijmeni. Je nutné systém pravidelně (alespoň jednou denně) monitorovat, přijímat nové úkoly a aktualizovat stav ihned po splnění dílčího úkolu.
 3. Záznam o každé komunikaci se zákazníkem musí být uveden v systému.
 4. Žádný z úkolů nesmí být uzavřen bez schválení zákazníkem nebo nadřízeným (úkol se přepne do testing).
 5. Každý projekt má svůj GIT repozitář (http://git.ardat.cz). Po dokončení úprav zdrojového kódu (nejméně 1x za den) je nutné provést commit. Do popisku je nutné uvést všechny provedené změny (vč. tříd a metod) a pokud je to možné označení úkolu z Helpdesku.
 6. Do Helpdesku se ukládají i veškeré dokumenty týkající se projektu (zadání, dokumenty a testovací data od zákazníka, použité knihovny od externích dodavatelů, vč. dokumentace apod.)
 7. Každé jednání (vč. služební cesty) musí být zaznamenáno do zápisu. V případě, že z jednání plynou úkoly nad rámec zadání, je nutné zápis podepsat oběma stranami.
 8. Dovolenou absenci dle ZP nařizuje zaměstnavatel. Žádost o dovolenou (zejm. delší než dva dny) se podává nejméně 1 týden před jejím začátkem (vyjma nutných případů) a dovolená se zapisuje do souboru docházky.

Software

 1. Pro vnitropodnikovou komunikaci je doporučený standard OpenDocument formátu (LibreOffice), pro komunikaci mimo podnik je preferováno PDF (vyjma odůvodněných případů, kdy je nutné dokumenty upravovat).
 2. Pro vývoj je preferován Netbeans.
 3. Verzi JDK je nutné přizpůsobit použitému MCR (momentálně výhradně JDK 1.7). U nových projektů bez vazby na MCR je možné použít JDK 1.8.

Kód

 1. Každá třída a každá metoda musí být dokumentována ve tvaru pro automatickou tvorbu dokumentace Javadoc.
 2. Atributy třídy jsou vždy neveřejné (používejte getHodnota a setHodnota). Pojmenování raději delší v maléVelboudíNotaci (pro atributy, instance třídy a proměnné) a s velkým počátečním písmenem pro třídy.
 3. Atributy, třídy apod. je možné pojmenovávat česky nebo anglicky, ale vždy konzistentně s projektem.
 4. Délka řádku nesmí přesáhnout 100 znaků (vyjma komentářů).
 5. Kód nesmí obsahovat žádné chyby ani varování, vyjma případů, kdy je to nezbytné. Takové případy je nutné uvést do komentáře.
 6. Vyjma odůvodněných případů by měl být kód multiplatformní (minimálně Windows a GNU/Linux).

E-mail

 1. Služební e-mailová schránka je ve formátu prijmeni@ardat.cz. Pro služební komunikaci používejte výhradně tuto schránku.
 2. Přístup pro webmail: http://wmail.wedos.net/ (uživatelské jméno je plná e-mailová adresa).
 3. Nastavení e-mailového klienta (jméno je opět plná e-mailová adresa):
  imap-74327.m27.wedos.net 993 SSL/TLS šifrované heslo
  smtp-74327.m27.wedos.net 465 SSL/TLS šifrované heslo
 4. Každý e-mail musí být vybaven podpisem dle vzoru:
--
--------------------------------
[Titul] Jméno Příjmení[, Titul]
Pozice
ARDAT Systems s.r.o.
Zahradní 2077/16
326 00 Plzeň
Czech Republic

e-mail: prijmeni@ardat.cz
e-mail: info@ardat.cz
http:⁄⁄www.ardat.cz

phone: (+420) 123 456 789